Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym tondeoexpert.pl

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Greiner Polska Koperski Kanclerz sp. j. 02-400 Wołomin ul. 1 Maja 2, NIP 1251736851, REGON 522888910, KRS: 0000988418, kapitał zakładowy 20 000 złotych, w całości opłacony.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.tondeoexpert.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności nożyczki i inne narzędzia fryzjerskie.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@tondeoexpert.pl), telefonicznie pod numerem +48 609 733 954, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
 7. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 12. Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
 13. Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
 14. Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.
 15. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz
  pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
 16. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 17. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta).
 18. Postanowienie § 2 ust. 17 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 8, § 6 ust. 11 i 12 Regulaminu.

§ 2a

Polityka publikowania recenzji

 1. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów recenzji o Towarze.
 2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane recenzje pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli.
 3. Sprzedawca może weryfikować, czy dana recenzja pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.
 4. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych recenzji, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.
 5. Recenzje nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana recenzja jest sponsorowana.

§ 3
Składanie Zamówień 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
  • za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
  • pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@tondeoexpert.pl.
 2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
  • e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia- potwierdzający
   złożenie zamówienia,
  • e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
 4. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail jest określenie przez Kupującego:
  • rodzaju Towaru wraz z jego kodem SKU oraz określenie cech szczególnych
   Towaru (jeżeli takowe występują),
  • ilości zamawianych Towarów,
  • pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica,
   nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera),
   e-mail oraz – w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem – numer
   NIP,
  • informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku
   ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania
   płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności),
  • preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów,
  • chęć otrzymania faktury.
 5. Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 6. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności świadczonych przez
   system płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z
   siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru
   przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980
  • za pobraniem u kuriera lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 8. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).
 9. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji o tych kosztach. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji.
 10. Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:
FORMA DOSTAWYFORMA PŁATNOŚCIKOSZTY PRZESYŁKI
DPDPłatność przelewem, Szybkie
płatności Tpay/ karta
18,6
DPD pobraniePłatność przy odbiorze/ karta22,50
Odbiór OsobistyPłatność przelewem, Szybkie
płatności Tpay/ karta, płatność
przy odbiorze
0
Inpost PaczkomatPłatność przelewem, Szybkie
płatności Tpay/ karta
18,09
Inpost Paczkomat PobraniePłatność przy odbiorze/ karta20,04
Inpost KurierPłatność przelewem, Szybkie
płatności Tpay/ karta
18,95
Inpost Kurier PobraniePłatność przy odbiorze/ karta20,80

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy
  nie jest wiążąca.
 3. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 4. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 7. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 7:00-20:00.
 8. Firmy kurierskie podejmują dwie próby dostarczenia przesyłki. W razie bezskuteczności tych prób przesyłka jest zwracana Sprzedawcy.
 9. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 7:00 do 20:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się z infolinią firmy kurierskiej.
 10. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 12. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Faktury korygujące

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z  przepisami, fakturę korygującą wystawia się w sytuacji:
  o zwrotu towaru,
  o zwrotu całości lub części zapłaty,
  o pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury.
 2. Poświadczeniem odbioru korekty przez nabywcę jest dokumentacja potwierdzająca ustalenie  z nabywcą warunków wystawienia faktury korygującej. Dokumentacja ta potwierdza, że obie strony transakcji (Sprzedawca i Kupujący) znają i akceptują nowe zmienione warunki transakcji. Przez uzgodnienie warunków transakcji rozumie się posiadanie dokumentów, z których to uzgodnienie wynika. Jeżeli podatnik w konkretnym przypadku nie dysponuje dokumentami innymi niż sama faktura korygująca, to wystawiona faktura korygująca również na gruncie wprowadzanych
  przepisów ustawy o VAT będzie dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji (w przypadku możliwości potwierdzenia, że faktura została dostarczona do nabywcy)”. Oznacza to, że posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Kupującego również uprawnia do ujęcia faktury korygującej w ewidencjach.

§ 6

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.
 4. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@tondeoexpert.pl. Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 6. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie na swój koszt. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt przesyłki zostanie zwrócony.
 9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 11. Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.
 12. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 13. Uprawnienia Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie oświadczenie zostanie złożone.
 14. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@tondeoexpert.pl, numer telefonu: +48 609 733 954, osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub wysłać do siedziby – Greiner Polska Koperski Kanclerz sp. j. 02-400 Wołomin ul. 1 Maja 2.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
   jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
   ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
   otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
   względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma towar od Kupującego.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

§ 8

Umowne prawo do wymiany towaru

 1. 1. Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 7 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 6 Regulaminu) Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę Towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru
  (tzw. „wymiana umowna”).
 2. W celu skorzystania z umownego prawa do wymiany towaru w pierwszej kolejności należy odstąpić od umowy sprzedaży zwracanego Towaru zgodnie z procedurą opisaną w § 7, a następnie złożyć zamówienie na nowy Towar.
 3. Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz
  załączyć prawidłowo wypełniony wzór odstąpienia od umowy. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesiena zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
 4. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany Towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie Towaru.

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – Greiner Polska Koperski Kanclerz sp. j. 02-400 Wołomin ul. 1 Maja 2,
  NIP 1251736851, REGON 522888910, KRS: 0000988418, kapitał zakładowy 20 000 złotych, w całości opłacony.
  Siedziba firmy, adres do korespondencji i przesyłek Greiner Polska Koperski Kanclerz
  sp. j. 02-400 Wołomin ul. 1 Maja 2
  tel. +48 609 733 954
  e-mail: sklep@tondeoexpert.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującym regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza
  kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Nasza strona wykorzystuje w celach reklamowych pliki cookies/identyfikatory treści reklamowych. Dzięki temu możemy prezentować odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami reklamy na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach elektronicznych. Technologie retargetujące wykorzystują pliki cookies oraz identyfikatory treści reklamowych do wyświetlania reklam opartych na Państwa historii korzystania z przeglądarki.
 6. Kupującemu/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W
  celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@tondeoexpert.pl, numer telefonu: +48 609 733 954 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia,
  pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.tondeoexpert.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.07.2023 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy
  następuje poprzez:
  • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu,
  • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Już wychodzisz? Prosimy zostań z nami :)

Podaj adres e-mail i ciesz się najwyższej jakości artykułami.